Politika privatnosti

Opšte odredbe

Politika privatnosti Centar klima uređaja predstavlja Ugovor koji se odnosi na korisnike web sajta.

Politika privatnosti se odnosi na lica koja pristupaju sajtu Centar klima uređaja, koji se nalazi na veb adresi www.centarklimauredjaja.com (u daljem tekstu: Sajt), koja nam se obraćaju putem kontakt forme za pružanje usluga ili prijave za otvorene pozicije.

Centar klima uređaja je svestan značaja zaštite podataka o ličnosti i pristupa zaštiti podataka o ličnosti veoma ozbiljno.

Politiku privatnosti Centar klima uređaja je sačinio kako bi proces obrade podataka bio dostupan, transparentan i razumljiv.

Rukovalac

Politika privatnosti se primenjuje na obradu podataka o ličnosti od strane Centra klima uređaja, putem pristupa i upotrebu veb sajta www.centarklimauredjaja.com.

Rukovaoca možete kontaktirati putem mejl adrese: info@centarklimauredjaja.com ili putem telefona: 064 535 6387.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Podaci koje prikupljamo zavise od načina na koji korisnik koristi Sajt, te se razlikuju sledeći podaci:

Podaci koje prikupljamo od korisnika dobrovoljno:

Svako lice koje pristupi na Sajt i pošalje upit putem kontakt forme na Sajtu dobrovoljno može ostaviti sledeće podatke:

  • Ime i prezime,
  • Email adresu,
  • Broj telefona, 
  • Podaci koje korisnik odluči da podeli sa Centrom klima uređaja u cilju dobijanja neophodnih informacija.

Internet analitički podaci

Centar Klima Uređaja koristi Google analitiku i druge usluge Google servisa za sastavljanje analitičkih podataka i izveštaja o korišćenju Sajta od strane posetilaca, kao i radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Ukoliko korisnik želi da izvrši pregled Google analitike to može učiniti posetom Google Analytics.

Svrha obrade podataka

Prilikom obrade podataka na osnovu legitimnog interesa Centra klima uređaja, vodimo računa da obradu vršimo na način koji ne ugrožava prava i slobode korisnika. Centar Klima Uređaja prilikom obrade podataka iz legitimnih interesa vodi računa o balansu između ličnih interesa centra i prava na privatnost korisnika.

Obrada podataka koja se vrši na osnovu pristanka lica za obradu podataka, podrazumeva da korisnik može povući pristanak u svakom trenutku.

Način korišćenja podataka

Podatke korisnika obrađujemo na osnovu izričite saglasnosti korisnika i u skladu sa drugim zakonom dozvoljenim razlozima.

Podaci korisnika neće biti skladišteni i korišćeni u druge svrhe osim u one zbog kojih su prvobitno prikupljeni.

Centar klima uređaja garantuje da neće zloupotrebiti, prodati niti proslediti trećim licima podatke korisnika.

Članovi našeg tima su obavezani čuvanjem poslovne tajne, a takođe su preduzete sve zakonske mere u cilju sprečavanja otkrivanja i odavanja informacija, osim u svrhe zbog kojih su prikupljeni.

Vreme čuvanja podatka

Centar klima uređaja u svojstvu rukovaoca, čuva podatke u periodu neophodnom za ostvarenje svrhe zbog koje su prikupljeni odnosno u periodu dok postoji saglasnost korisnika.

Bezbednost

Centar klima uređaja je preduzeo sve organizacione, tehničke, fizičke i administrativne mere za zaštitu svih podataka koje prikuplja i obrađuje od svih vidova zloupotreba i krađe.

Ukoliko pored preduzetih mera bude narušena bezbednost podataka korisnika, te ukoliko usled toga mogu nastati negativne posledice po privatnost korisnika, Centar klima uređaja će bez odlaganja o konkretnom narušavnju bezbednosti obavestiti korisnika i odgovarajuće organe javne vlasti kada je to neophodno u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Izmene

Centar klima uređaja zadržava pravo da promeni ili izmeni važeću Politiku privatnosti Sajta.

Korisnici će biti obavešteni da je Politika privatnosti izmenjena ili modifikovan putem Sajta ili putem elektronske pošte ukoliko je ostavljena od strane Korisnika.

Ukoliko Korisnik ne prihvata izmene Politike privatnosti, Centar klima uređaja moli Korisnika da prestane sa korišćenjem Sajta.

Politika privatnosti je doneta dana 15.11.2021. godine i stupa na snagu danom objavljivanja.

Zakažite termin za montažu klima uređaja