CENOVNIK

Servis klima uređaja 9 i 12 BTU

(redovan godišnji servis)

1.500 RSD

Servis klima uređaja 18 BTU

(redovan godišnji servis)

3.000 RSD

Servis klima uređaja 24 BTU

(redovan godišnji servis)

3.500 RSD

Montaža klime 9 i 12 BTU

(doplata za instalaciju po dužnom metru 2.000 dinara)

8.000 RSD

Montaža klime 18 BTU

(doplata za instalaciju po dužnom metru 2.400 dinara)

10.000 RSD

Montaža klime 24 BTU

(doplata za instalaciju po dužnom metru 2.800 dinara)

12.000 RSD

Demontaža klima uređaja

3.500 RSD

Demontaža klime 24 BTU

5.000 RSD

Premeštanje spoljne jedinice

6.000 – 8.000 RSD

Premeštanje unutrašnje jedinice

6.000 – 8.000 RSD

Zamena kondenzatora

4.000 – 5.000 RSD

Punjenje prazne klime

4.000 – 5.000 RSD

Zamena senzora temperature

4.000 – 5.000 RSD

Zamena starter kompresora

4.000 – 5.000 RSD

Zamena holendera

1.000 RSD

Postavljanje lule i kondenz creva na spoljnoj jedinici

3.000 RSD

Popravka elektronike na klimi

U zavisnosti od problema

Bušenje rupe u betonu

1.200 RSD

Štemovanje zida (cigla, blok)

(naplata po dužnom metru)

1.200 RSD

Kondenz crevo

(naplata po dužnom metru)

500 RSD

Zamena izolacije na bakarnim cevima

(naplata po dužnom metru)

500 RSD

Napojni kabl 3 x 1.5

(naplata po dužnom metru)

350 RSD

Zakažite termin za montažu klima uređaja